Usługi

 

 

1. Dokumentacja do celów projektowych
- Przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
- Komplet uzgodnień branżowych.
- Aktualizacje mapy do celów projektowych w formie numerycznej i tradycyjnej.

2. Inwentaryzacja obiektów drogowych i mostowych
- Wykonanie profili i poprzeczników dla istniejących układów drogowych
- Odtwarzanie geometrii układów mostowych oraz drogowych.
- Monitoring osuwisk i deformacji dróg

3. Kompleksowe obsługi geodezyjne obiektów przemysłowych, drogowych oraz mieszkaniowych
- Obliczenia mas ziemnych.
- Kontrola osiadań obiektów.
- Wytyczanie i ustawianie głównych elementów obiektu.
- Rektyfikacja konstrukcji stalowych i żelbetowych.
- Przygotowanie dokumentacji dla systemów sterowania maszyn 2D i 3D.

4. Inwentaryzacje powykonawcze do odbioru obiektów
- Inwentaryzacje powykonawcze uzbrojenia terenu oraz budynków i budowli.
- Roliczenia powierzchni dróg, parkingów, powierzchni użytkowych obiektu.

5. Inwentaryzacja architektoniczna obiektów istniejących
- Metodą tradycyjną w formie rysunków elewacji, rzutów , przekrojów, modeli 3D.
- Metodą fotogrametryczną w formie przetworzonych zdjęć cyfrowych w zadanej skali.

 

 

 

NAJNOWSZE REALIZACJE
GEOART
ul. Niepodległości 41
41-404 Mysłowice
tel.: 32 216-68-79
tel.kom.: 501-473-567, 501-736-896
e-mail: geoart@vp.pl